Menu Sluiten

Evenementen

Uitgangspunten Evenementenzorg

Bij de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg en het definiëren van goede evenementenzorg zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
● Evenementenzorg is veilig, verantwoord, anticiperend, doeltreffend, doelmatig, tijdig en zorgvrager-gericht.
● De zorgvrager staat centraal, waarbij hij met respect wordt behandeld, goede zorg krijgt en zijn rechten en privacy worden gerespecteerd.
● Evenementenzorg wordt geleverd volgens wettelijke bepalingen, geldende normen en protocollen.
● Referentiekader voor evenementenzorg is de eerste hulp conform de geldend eerstehulprichtlijnen en de zorg zoals die geleverd wordt in de huisartsenzorg, regionale ambulancezorg en acute ziekenhuiszorg met inachtneming van de specifieke context van de evenementenzorg.
● Evenementenzorg is maatwerk en welke zorg wordt ingezet wordt gebaseerd op het risicoprofiel van het betreffende evenement en op basis van eerdere ervaringen.
● Evenementenzorg sluit aan op de reguliere zorg.
● Bij bedreiging van de vitale functies wordt zonder vertraging een in de behandeling daarvan gespecialiseerde zorgprofessional ingeschakeld. De regionale ambulancezorg wordt onmiddellijk ingeschakeld, wanneer zo’n zorgprofessional niet aanwezig is.
● Evenementenzorg is een team inspanning, waarbij de bevoegdheid, bekwaamheid en deskundigheid van het team als geheel moet voldoen aan de te verwachten risico’s en zorgvragen.
● Zorgverleners die evenementenzorg leveren, dienen aantoonbaar bevoegd en bekwaam te zijn voor het zorgniveau en de specifieke context van het evenement waarvoor zij worden ingezet.
● Voor zorgvragers, evenementenzorgverleners, andere zorgverleners en de overheid moet volstrekt helder zijn met welke zorgverlener van welk niveau zij te maken hebben.
● Evenementenzorg moet transparant zijn voor overheid, ketenpartners en publiek.

Wij werken volgens deze veldnorm evenementenzorg.

https://www.evenementenz.org/wp/

Wil je je aanmelden als hulpverlener voor een datum, stuur mail naar evenementen@ehboalmere.nl.